Fredericia er præget af de mange gigantiske olietanke fra byens olieraffinaderier, men mange af dem er i en elendig visuel forfatning. Det har de senere år gang på gang givet anledning til en lang række læserbreve og klager den lokale presse, men teknisk set er olietankene i fin stand, så det handler i bund og grund om malerarbejde for syns skyld. De involverede virksomheder har på den anden side ikke i udgangspunktet følt, at de har haft ressourcer til byforskønnelse.

Ulønnet malerarbejde, Fredericia står sammen

En gruppe borgere tog dog i foråret initiativ til en plan, som siden har udviklet sig meget. I første omgang var det tanken, at malerarbejdet skulle udføres af frivillige og unge i aktivering, men det viste sig meget hurtigt, at det ikke ville være praktisk muligt af sikkerhedsmæssige årsager. Et større malerfirma fra Fredericia har nu imidlertid meldt sig på banen, og har tilbudt at udføre det specialiserede malerarbejde til en meget favorabel pris.

Stort malerarbejde for Fredericias bysbørn

Malerarbejdet i Fredericia har dog vist sig at være et større projekt end først antaget. Man regner med, at der skal bruges mindst 20.000 liter maling. Men meget tyder alligevel på, at projektet når i mål. Bysbørnene i Fredericia har indtil videre indsamlet 900.000 kr., og kommunen har ligeledes givet tilsagn om en stor bevilling. Flere af de berørte virksomheder er overraskede over den store velvilje fra byen, og de fleste har valgt at gå med i projektet med store bidrag til malerarbejdet.